— About

CZ

Stěžejním prvkem naší tvorby je spolupráce s tvůrčími lidmi z nejrůznějších oborů. Jejich přispění ovlivňuje výslednou podobu celého projektu, tedy nejen design, ale i to jak se Střihová spolupráce projevuje navenek.

EN

The most important fact about our brand is that we cooperate with other creative people with many different interests. Those individuals have major impact on the whole project. Not only design but also it’s presentation on public.